Термінологія
Автор електронного документа - фізична або юридична особа, яка створила електронний документ.

Акредитація - процедура документального засвідчення компетентності центра сертифікації ключів здійснювати діяльність, пов'язану з обслуговуванням посилених сертифікатів ключів.
Блокування сертифіката ключа - тимчасова зупинка дійсності сертифіката ключа.
Відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.
Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Компрометація особистого ключа - будь-яка подія та / або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа.
Криптографічний захист - вид захисту, що реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.
Надійний засіб електронного цифрового підпису - засіб електронного цифрового підпису, яке має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
Обов'язковий реквізит електронного документа - обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.
Особистий ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.
Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.
Регламент роботи акредитованого центру сертифікації ключів - нормативний документ, який визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності акредитованого центру сертифікації ключів під час надання послуг електронного цифрового підпису.

Сертифікат відкритого ключа (сертифікат ключа)- документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує дійсність і належність відкритого ключа підписувачу.

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.