Корисна інформація

Зáхист інформáції (англ. Data protection) – сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Термін вживається в Україні для опису комплексу заходів по забезпеченню інформаційної безпеки.

Кожен вид захисту інформації забезпечує окремі аспекти інформаційної безпеки:

 • Технічний – забезпечує обмеження доступу до інформації апаратно-технічними засобами (антивіруси, фаєрволи, маршрутизатори, токени, смарт-карти, тощо):
  • попередження витоку технічними каналами;
  • попередження блокування.
 • Інженерний – попереджує руйнування носія інформації внаслідок навмисних дій або природного впливу інженерно-технічними засобами (сюди відносять обмежуючі конструкції, охоронно-пожежна сигналізація).
 • Криптографічний – попереджує доступ до за допомогою математичних перетворень інформації:
  • попередження несанкціонованої модифікації;
  • попередження несанкціоноівного розголошення.
 • Організаційний – попередження доступу на об’єкт інформаційної діяльності сторонніх осіб за допомогою організаційних заходів (правила розмежування доступу).