Новини

Зміни до Регламенту
Повідомляємо, що було погоджено та затверджено зміни до Регламенту Центру...
01.09.2016
Щодо тестування на сумісність
За результатами незалежного тестування, проведеного розробником програмного забезпечення Єдиного державного...
17.05.2016
Всі новини
Послуги

1) Розробка програмних інструментів для надання електронних послуг.

Програмні інструменти реалізовують криптографічні криптоалгоритми ДСТУ ГОСТ 28147:2009, ГОСТ 34.311-95, ДСТУ ISO/IEC 15946-3 та ДСТУ 4145-2002, а також відповідають вимогам чинного законодавства у сфері захисту інформації України, що підтверджується експертними висновками за результатами державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації.

Програмні інструменти можуть бути використані для:

 • Захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
 • Реалізації криптографічних алгоритмів у сфері ЕЦП у системи автоматизації бізнесу та електронного безпаперового документообігу.
 • Надання електронних послуг.
 • Побудови центрів сертифікації ключів з їх подальшою акредитацією та ін.

2) Захист інформації та побудова комплексних систем захисту інформації, зокрема:

 • Розробка засобів криптографічного та технічного захисту інформації.
 • Проведення державної експертизи в сфері криптографічного та технічного захисту інформації.
 • Побудова комплексних систем захисту інформації (КСЗІ):
             - розробка та створення КСЗІ "під ключ" різного ступеня обмеження доступу та правового статусу в ІТС на об'єктах інформаційної діяльності організацій державної та недержавної форм власності;
             - проведення робіт із забезпечення, супроводження та виконання державної експертизи створених КСЗІ на відповідність НД ТЗІ України;
             - проведення комплексного аудиту захищеності ІТС відповідно до нормативних документів України в галузі ТЗІ та міжнародних стандартів захисту інформації;
             - розробка нових нормативно-методичних документів в галузі ТЗІ та вдосконалення діючої нормативної бази.
 
3) Надання послуг електронного цифрового підпису.
 • Надання підписувачам допомоги в генерації відкритих та особистих ключів.
 • Надання підписувачам у користування надійних засобів КЕП.
 • Консультаційні послуги у сфері КЕП.
4) Надання електронних послуг.

Використання КЕП дозволяє впроваджувати та застосовувати сучасні електронні технології як всередині компанії, так і за її межами:

 • Електронні рахунки
 • Тендерінг та електронні закупівлі
 • Електронна коммерція та масові електронні платежі
 • Ідентифікація фізичних осіб
 • Телемедицина та електронна охорона здоров’я
 • Електронне або дистанційне навчання
 • Нотаріальні послуги
 • Послуги страхування
 • Подача електронної звітності
 • Торгівля (включаючи міжународну торгівлю)
 • Завірення документів третьою особою та ін.