Новини

!!!Сформовано нові сертифікати АЦСК
Шановні клієнти! Повідомляємо, що з метою забезпечення безперервного надання послуг ЕЦП...
28.09.2018
АЦСК акредитовано за новими форматами
У зв’язку з набуттям чинності норматисного акту "Про затвердження вимог...
01.11.2016
Всі новини
Послуги

1) Розробка програмних інструментів для надання електронних послуг.

Програмні інструменти реалізовують криптографічні криптоалгоритми ДСТУ ГОСТ 28147:2009, ГОСТ 34.311-95, ДСТУ ISO/IEC 15946-3 та ДСТУ 4145-2002, а також відповідають вимогам чинного законодавства у сфері захисту інформації України, що підтверджується експертними висновками за результатами державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації.

Програмні інструменти можуть бути використані для:

 • Захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
 • Реалізації криптографічних алгоритмів у сфері ЕЦП у системи автоматизації бізнесу та електронного безпаперового документообігу.
 • Надання електронних послуг.
 • Побудови центрів сертифікації ключів з їх подальшою акредитацією та ін.

2) Захист інформації та побудова комплексних систем захисту інформації, зокрема:

 • Розробка засобів криптографічного та технічного захисту інформації.
 • Проведення державної експертизи в сфері криптографічного та технічного захисту інформації.
 • Побудова комплексних систем захисту інформації (КСЗІ):
             - розробка та створення КСЗІ "під ключ" різного ступеня обмеження доступу та правового статусу в ІТС на об'єктах інформаційної діяльності організацій державної та недержавної форм власності;
             - проведення робіт із забезпечення, супроводження та виконання державної експертизи створених КСЗІ на відповідність НД ТЗІ України;
             - проведення комплексного аудиту захищеності ІТС відповідно до нормативних документів України в галузі ТЗІ та міжнародних стандартів захисту інформації;
             - розробка нових нормативно-методичних документів в галузі ТЗІ та вдосконалення діючої нормативної бази.
 
3) Надання послуг електронного цифрового підпису власним АЦСК.

Компанія «Алтерсайн» є національним провайдером послуг електронного цифрового підпису, а саме здійснює:

 • Обслуговування сертифікатів відкритих ключів підписувачів, що включає:
             - реєстрацію підписувачів;
             - сертифікацію відкритих ключів підписувачів (шляхом формування відповідних сертифікатів відкритих ключів підписувачів);
             - розповсюдження сертифікатів відкритих ключів підписувачів (за їх згодою);
             - управління статусом сертифікатів відкритих ключів підписувачів та розповсюдження інформації про нього.
 • Надання послуг фіксування часу.
 • Надання підписувачам АЦСК допомоги в генерації відкритих та особистих ключів.
 • Надання підписувачам АЦСК у користування надійних засобів ЕЦП.
 • Консультаційні послуги у сфері ЕЦП.
4) Надання електронних послуг.

Використання ЕЦП дозволяє впроваджувати та застосовувати сучасні електронні технології як всередині компанії, так і за її межами:

 • Електронні рахунки
 • Тендерінг та електронні закупівлі
 • Електронна коммерція та масові електронні платежі
 • Ідентифікація фізичних осіб
 • Телемедицина та електронна охорона здоров’я
 • Електронне або дистанційне навчання
 • Нотаріальні послуги
 • Послуги страхування
 • Подача електронної звітності
 • Торгівля (включаючи міжународну торгівлю)
 • Завірення документів третьою особою та ін.