Новини

!!!Сформовано нові сертифікати АЦСК
Шановні клієнти! Повідомляємо, що з метою забезпечення безперервного надання послуг ЕЦП...
28.09.2018
АЦСК акредитовано за новими форматами
У зв’язку з набуттям чинності норматисного акту "Про затвердження вимог...
01.11.2016
Всі новини
!!!Сформовано нові сертифікати АЦСК
П'ятниця, 28 вересня 2018 20:46
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що з метою забезпечення безперервного надання послуг ЕЦП АЦСК "eSign" з 28.09.18 запроваджено новий ланцюжок сертифікатів АЦСК, що входять до складу ПТК, а також новий список відкликаних сертифікатів.
Нові сертифікати АЦСК "eSign", а також  їх серійні номери розміщені на сайті АЦСК "eSign" у розділі "Сертифікати АЦСК".
Звертаємо вашу увагу на те, що раніше отримані нашими клієнтами сертифікати відкритих ключів зберігатимуть свою чинність до закінчення терміну  дії, встановленому при їх отриманні та зазначеному в сертифікатах.
Користування старим списком відкликаних сертифікатів здійснюватиметься в звичайному режимі.
 
АЦСК акредитовано за новими форматами
Вівторок, 01 листопада 2016 14:00

У зв’язку з набуттям чинності норматисного акту "Про затвердження вимог до алгоритмів, форматів та інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах електронного цифрового підпису", затвердженого наказом Мін`юсту та Адміністрації Держспецзв’язку від 27.12.13 № 2782/5/689 та зареєстрованого в Мін`юсті 27.12.13 за № 2227/24759. було вжито заходів щодо виконання вимог цього наказу, який нарешті забезпечив інтероперабельність між Акредитованими центрами сертифікації ключів.

За результатами вжитих заходів Міністерство юстиції України видало 25 жовтня 2016 року наказ № 3060/5 "Про видачу центру сертифікації ключів "eSign" Товариства з обмеженою відповідальністю "Алтерсайн" свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів".

 
Підключення до ProZorro
П'ятниця, 28 жовтня 2016 15:52

Тепер електронний цифровий підпис працює в електронних системах публічних закупівель - ProZorro, а також на інших електронних торгових майданчиках

 
Зміни до Регламенту
Четвер, 01 вересня 2016 14:15

Повідомляємо, що було погоджено та затверджено зміни до Регламенту Центру сертифікації ключів ТОВ "Алтерсайн", які набудуть чинності з 11.09.16.

 
Щодо тестування на сумісність
Вівторок, 17 травня 2016 10:00

За результатами незалежного тестування, проведеного розробником програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з його листом від 27 квітня 2016 року № UNDР/SPM/2016/, програмне забезпечення таких акредитованих центрів сертифікації ключів є сумісним з програмним забезпеченням зазначеної системи електронного декларування:

 • Акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів державного підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України»;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів державного підприємства «Українські спеціальні системи»;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів «eSign» товариства з обмеженою відповідальністю «Алтерсайн»;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів «Masterkey» ТОВ «Арт-мастер»;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Ключові системи».

Триває перевірка таких центрів:

 • Акредитованого центру сертифікації ключів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк»;
 • Акредитованого центру сертифікації ключів Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Окремо звертаємо увагу, що відповідно до роз’яснень замовника програмного забезпечення системи електронного декларування (проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору» Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні), у посиленому сертифікаті відкритого ключа, сформованому і виданому акредитованим центром сертифікації ключів вищезазначене програмне забезпечення системи електронного декларування буде використовувати реквізит з поля «Персональні дані підписувача» («subjectDirectoryAttributes»), а саме реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) як головний ідентифікатор персони - декларанта у системі.

За інформацією, отриманою на свйті ЦЗО

 
Щодо надання роз'яснення
Вівторок, 19 квітня 2016 09:58

З метою однозначного застосування законодавства у сфері електронного цифрового підпису під час надання акредитованими центрами сертифікації ключів послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування Міністерство юстиції України в межах компетенції повідомляє.

Суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 01 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції України декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції України. У 2016 році службові особи, які на день початку роботи зазначеної системи займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов’язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи (абзац чотирнадцятий частини першої статті 1, частина перша статті 45, абзац третій пункту 2 Прикінцевих положень Закону).

Крім того, відповідно до абзаців першого – третього частини першої статті 47 Закону подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством. Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства. Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Відповідно до частин першої та другої статті 4 Закону України «Про електронний цифровий підпис» електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами – суб’єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Частиною першою статті 5 Закону України «Про електронний цифровий підпис» встановлено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише посилений сертифікат ключа.

Відповідно до пункту 12 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 (далі – Порядок), у посиленому сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково зазначається його належність до установи та посада, яку він займає.

Водночас, особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (абзац другий частини другої статті 45 Закону).

Разом з тим підписувач використовує у процесі виконання своїх посадових обов’язків особистий ключ. Використання особистого ключа у випадках, не пов’язаних з діяльністю установи, забороняється. Після припинення виконання підписувачем посадових обов’язків, для яких генерувалися особистий та відкритий ключі, підписувач або установа звертається до акредитованого центру сертифікації ключів для скасування посиленого сертифіката його відкритого ключа, а особистий ключ знищується методом, що не допускає можливості його відновлення (пункт 15 Порядку).

Враховуючи викладене, особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом звітного року, отримуватимуть посилені сертифікати відкритого ключа як фізичні особи, а не як посадові особи органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації державної форми власності.

Відповідно до пункту 5 Порядку установа отримує на договірних засадах послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом, від акредитованих центрів сертифікації ключів. У разі коли генерація особистого та відкритого ключів здійснена підписувачем безпосередньо в установі, засвідчення чинності відкритого ключа може бути здійснено лише в одному акредитованому центрі сертифікації ключів.

Крім того, підписувач для виконання своїх посадових обов’язків не може використовувати одночасно кілька чинних посилених сертифікатів відкритого ключа (пункт 17 Порядку).

З огляду на зазначене, посадова особа може накладати на електронний документ лише один електронний цифровий підпис. Зазначене положення забороняє використання кількох посилених сертифікатів відкритого ключа, який відноситься лише до однієї пари ключів. Таке використання буде порушенням вимоги пункту 5 Порядку щодо заборони засвідчення відкритого ключа однієї і тієї ж пари ключів різними акредитованими центрами сертифікації ключів.

Водночас засвідчення відкритого ключа однієї пари ключів електронного цифрового підпису (формування посиленого сертифіката відкритого ключа) може бути здійснено лише в одному акредитованому центрі сертифікації ключів. Засвідчення відкритого ключа іншої пари ключів може бути здійснено в іншому акредитованому центрі сертифікації ключів. Зазначене обмеження введено з метою унеможливлення повторного формування посиленого сертифіката для одного і того самого відкритого ключа різними акредитованими центрами сертифікації ключів, а також перевищення дворічного строку чинності особистого ключа та відповідного йому відкритого ключа.

Враховуючи викладене, посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності можуть використовувати дві та більше пари ключів для виконання свої посадових обов’язків.

 
ПТК актуалізовано за останніми форматам
П'ятниця, 27 листопада 2015 15:51

У зв’язку з набуттям чинності норматисного акту "Про затвердження вимог до алгоритмів, форматів та інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах електронного цифрового підпису", затвердженого наказом Мін`юсту та Адміністрації Держспецзв’язку від 27.12.13 № 2782/5/689 та зареєстрованого в Мін`юсті 27.12.13 за № 2227/24759. було вжито заходів щодо виконання вимог цього наказу, який нарешті забезпечив інтероперабельність між Акредитованими центрами сертифікації ключів.

За результатами державної експертизи в галузі криптографічного захисту інформації було отримано відповідний експертний висновок № 05/02/02-5047 від 26.11.15 на Програмне забезпечення програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів "eSign".

 
!!!Сформовано нові сертифікати АЦСК
Четвер, 05 листопада 2015 16:37
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що з метою забезпечення безперервного надання послуг ЕЦП АЦСК "eSign" з 05.11.15 запроваджено новий ланцюжок сертифікатів АЦСК, що входять до складу ПТК, а також новий список відкликаних сертифікатів.
Нові сертифікати АЦСК "eSign", а також  їх серійні номери розміщені на сайті АЦСК "eSign" у розділі "Сертифікати АЦСК" з терміном чинності 05.11.2012 - 05.11.2017.
Звертаємо вашу увагу на те, що раніше отримані нашими клієнтами сертифікати відкритих ключів зберігатимуть свою чинність до закінчення терміну  дії, встановленому при їх отриманні та зазначеному в сертифікатах.
Користування старим списком відкликаних сертифікатів здійснюватиметься в звичайному режимі.
 
Прийняття нових Ліцензійних умов в галузях КЗІ та ТЗІ
Понеділок, 08 грудня 2014 15:19

Повідомляємо, що було прийнято нові редакції Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), а також відповідні Порядки контролю за додержанням зазначених Ліцензійних умов.

 
Затвердження нової редакції Регламенту
Середа, 19 листопада 2014 14:18

Повідомляємо, що було погоджено та затверджено нову редакцію Регламенту Центру сертифікації ключів ТОВ "Алтерсайн", яка набуде чинності з 01.12.14.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL