Новини

!!!Сформовано нові сертифікати АЦСК
Шановні клієнти! Повідомляємо, що з метою забезпечення безперервного надання послуг ЕЦП...
28.09.2018
АЦСК акредитовано за новими форматами
У зв’язку з набуттям чинності норматисного акту "Про затвердження вимог...
01.11.2016
Всі новини
Перелік документів, що подаються до АЦСК
 1. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця)
 2. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи-підприємця
 3. Для формування сертифікату відкритого ключа печатки (штампа) юридичної особи (фізичної особи-підприємця)
 4. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи

Примітка
*Усі копії документів засвідчуються в установленому порядку згідно чинного законодавства.
**В разі одночасного формування декількох сертифікатів відкритого ключа за одним договором документи, що повторюються за цим переліком, надаються в одному екземплярі.

 

1. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця) як підписувач**

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані уповноваженою особою юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчені печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності).
 • Заява встановленої форми на формування сертифіката для представника (кожного з представників, для яких буде сформовано сертифікат) юридичної особи (фізичної особи-підприємця), підписана уповноваженою особою юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчена печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності). У заяві обов’язково зазначається адреса, телефон або інша інформація, що дозволяє зв'язатися з підписувачем.
 • Копія документу, що підтверджує реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчена в установленому порядку.*
 • Оригінал установчих документів (витягів із них), що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи (надається тільки юридичною особою) або їх нотаріально засвідчена копія (для ознайомлення).
 • Копія документа про обрання (призначення) керівника юридичної особи (надається тільки юридичною особою).*
 • Копії 1 - 4 сторінок з паспорту фізичної особи, що представляє юридичну особу (фізичну особу-підприємця) як підписувач.*
 • Копія довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб, засвідчена в установленому порядку.*
 • Оригінал довіреності, що підтверджує правомочність дій довіреної особи юридичної особи (фізичної особи-підприємця), який подає документи у ЦСК, від імені юридичної особи (фізичної особи-підприємця).
 • Копія документу, що підтверджує статус (посаду) підписувача (не надається, якщо підписувач є керівником юридичної особи).*
 • Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою та допоміжним питанням, яке дасть змогу її згадати (у разі, якщо вона не вказана у заяві на формування сертифіката відкритого ключа).*
При подачі документів особа, що подає документи у ЦСК, повинна мати при собі паспорт.

2. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи-підприємця**

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані фізичною особою-підприємцем та засвідчені печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності).
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа фізичної особи-підприємця, підписана фізичною особою-підприємцем та засвідчена печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності). У заяві обов’язково зазначається адреса, телефон або інша інформація, що дозволяє зв'язатися з підписувачем.
 • Копія документу, що підтверджує реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчена в установленому порядку.*
 • Копії 1 - 4 сторінок з паспорту фізичної особи-підприємця.*
 • Копія довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб, засвідчена в установленому порядку.*
 • Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою та допоміжним питанням, яке дасть змогу її згадати (у разі, якщо вона не вказана у заяві на формування сертифіката відкритого ключа).*
При подачі документів особа, яка подає документи у ЦСК, повинна мати при собі паспорт.

Вгору

3. Для формування сертифікату відкритого ключа печатки (штампа) юридичної особи (фізичної особи-підприємця)**

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані уповноваженою особою юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчені печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності).
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа печатки (штампа) юридичної особи (фізичної особи-підприємця), підписана уповноваженою особою юридичної особи (фізичною особою-підприємцем) та засвідчена печаткою юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності). У заяві обов’язково зазначається адреса, телефон або інша інформація, що дозволяє зв'язатися з підписувачем.
 • Копія документу, що підтверджує реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчена в установленому порядку.*
 • Оригінал установчих документів (витягів із них), що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи (надається тільки юридичною особою) або їх нотаріально засвідчена копія (для ознайомлення).
 • Копія документа про обрання (призначення) керівника юридичної особи (надається тільки юридичною особою).*
 • Копії 1 - 4 сторінок  з паспорту керівника юридичної особи (фізичної особи-підприємця).*
 • Оригінал довіреності, що підтверджує правомочність дій довіреної особи від юридичної особи (фізичної особи-підприємця), який подає документи у ЦСК, від імені юридичної особи (фізичної особи-підприємця).
 • Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою та допоміжним питанням, яке дасть змогу її згадати (у разі, якщо вона не вказана у заяві на формування сертифіката відкритого ключа).*
При подачі документів особа, яка подає документи у ЦСК, повинна мати при собі паспорт.

4. Для формування сертифікату відкритого ключа фізичної особи:

 • Два примірники договору про надання послуг ЦСК (заяви про укладання публічного договору про надання послуг ЦСК), підписані фізичною особою.
 • Заява на формування сертифіката відкритого ключа фізичної особи, підписана фізичною особою. У заяві обов’язково зазначається адреса, телефон або інша інформація, що дозволяє зв'язатися з підписувачем.
 • Копія 1 - 4 сторінок та сторінки, у якій вказано останнє місце реєстрації, з паспорту, засвідчені фізичною особою.
 • Копія довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб, засвідчена фізичною особою.
 • Якщо інтереси фізичної особи у представляє інша (довірена) особа, додається нотаріально засвідчена  довіреність, що підтверджує повноваження цієї особи.
 • Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою та допоміжним питанням, яке дасть змогу її згадати (у разі, якщо вона не вказана у заяві на формування сертифіката відкритого ключа).*
При подачі документів особа, яка подає документи у ЦСК (фізична особа або її довірена особа), повинна мати при собі паспорт та оригінал довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб.

Вгору

 

 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі, якщо особа є платником ПДВ).*
 • Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою та допоміжним питанням, яке дасть змогу її згадати.*