Новини

!!!Сформовано нові сертифікати АЦСК
Шановні клієнти! Повідомляємо, що з метою забезпечення безперервного надання послуг ЕЦП...
28.09.2018
АЦСК акредитовано за новими форматами
У зв’язку з набуттям чинності норматисного акту "Про затвердження вимог...
01.11.2016
Всі новини
MIS

 

Компанія є дистриб'ютором Медичної інформаційної системи «MIC».

Призначення продукту

Управління сучасною медичною установою пов’язане з необхідністю постійного аналізу її фінансово-економічного стану, прогнозування і планування дій, направлених на забезпечення економічної стійкості установи.

Медична інформаційна система «MIC» є універсальним рішенням для автоматизації діяльності лікувально-профілактичних установ різних профілів та структури. Метою створення інформаційної системи є упорядкованість та автоматизація збору і переробки медичної інформації в різних процесах медицини й охорони здоров'я.

Основним призначенням ІС «MIC» є організація ефективної роботи та управління в сфері охорони здоров'я на основі інформаційної підтримки задач прогнозування і планування витрат на надання медичної допомоги, а також контролю за дотриманням державних гарантій за обсягом і якістю їх надання.

 Основні переваги

 • спрощення процесів формування та обробки медичної документації;
 • зниження витрат при підготовці звітності;
 • виключення помилок і підвищення достовірності інформації про роботу лікувально-профілактичної установи;
 • легка адаптація до профілю діяльності лікувально-профілактичної установи та її підрозділів;
 • зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
 • забезпечення надійного захисту персональних даних та конфіденційної медичної інформації;
 • можливість безпечної роботи з будь-якого робочого місця;
 • швидкий старт роботи та простота супроводу рішення;
 • ефективна підтримка та навчання користувачів.

Захист інформації

Інформаційна система «MIC» має потужні засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу а саме:

 • Гнучка та надійна система розподілення прав доступу до інформації
 • Автентифікація на базі ключової інформації
 • Шифрування трафіку при передачі через мережі загального користування
 • Шифрування персональних даних пацієнтів в базі даних
 • Контроль авторства (неможливість відмови від авторства)

Для криптографічного захисту інформації та ЕЦП у системі «MIC» використовується власний криптографічний засіб «Криптос Гейт Плас» UA.36049014.00002-01, який має чинний експертний висновок Держспецзв`язку України № 05/02/02-3147 від 27.07.2015р.

Це надає можливість подальшої побудови комплексної системи захисту інформації без додаткових змін у системі.

Функціональний склад

Підсистема

Опис

1.

Поліклініка

Підсистема призначена для автоматизації основних процесів поліклініки та забезпечує створення єдиного інформаційного простору ЛПУ, що надає медичні послуги в амбулаторно- поліклінічних умовах.

Підсистема надає наступні можливості:

 формування розкладів роботи лікарів і кабінетів;

 • реєстрація пацієнтів;
 • запис на прийом;
 • облік звернень громадян за медичною допомогою;
 • ведення амбулаторної карти пацієнта (постановка діагнозу в рамках консультації за допомогою довідника МКБ-10);
 • реєстрація лікарських призначень;
 • перегляд результатів досліджень, консультацій;
 • облік наданих послуг;
 • запис на діагностику;
 • ведення облікових журналів.

2.

 

 

 

Приймальне відділення

Підсистема призначений для автоматизації роботи приймального відділення ЛПУ та забезпечує реєстрацію надходжень пацієнтів, надання їм послуг, госпіталізацію та оформлення журналів відділення.

Підсистема надає наступні можливості:

 • облік звернень пацієнтів у відділення невідкладної допомоги;
 • ведення інформації про первинному обстеженні пацієнтів;
 • створення стаціонарної карти;
 • формування напрямків на госпіталізацію;
 • ведення облікових журналів відділення.

3.

 

Стаціонар

Підсистема призначена для автоматизації контролю надання медичної допомоги в стаціонарній медичній установі. Головною метою є створення та ведення реєстру пацієнтів, облік усіх видів наданих послуг з формування медичної і управлінської статистичної звітності. 

Підсистема надає наступні можливості:

 • ведення ліжкового фонду ЛПУ;
 • планування госпіталізацій;
 • створення і ведення стаціонарної карти;
 • формування плану лікування і лікарських призначень з використанням стандартів лікування;
 • персоніфікований облік виконаних призначень;
 • формування лікарських записів з використання клінічних шаблонів;
 • ведення листа показників стану пацієнта;
 • реєстрація лабораторних / діагностичних призначень;
 • бронювання операційних кімнат;
 • автоматичне формування епікризів і виписки;
 • можливість прикріплення зовнішніх файлів;
 • формування медичної документації.

4.

Лабораторія

Підсистема призначена для автоматизації основних процесів вводу, зберігання та обробки інформації щодо досліджень, внесення результатів проведених досліджень в електрону карту пацієнта.

Підсистема надає наступні можливості:

 • облік напрямків на дослідження;
 • реєстрація зразків;
 • реєстрація проведених досліджень;
 • реєстрація результатів;
 • друк результатів досліджень з урахуванням і норм, статі і віку пацієнта;
 • ведення лабораторних журналів.

5.

Управління фінансами

Управління фінансами це підсистема, за допомогою якої оперативно можна знайти та проаналізувати розгорнуту інформацію щодо фінансової сторони діяльності ЛПУ.

Підсистема надає наступні можливості:

 • ведення прайс-листів;
 • облік наданих послуг;
 • формування рахунків на оплату клієнтам і страховим компаніям;
 • облік готівки оплат пацієнтів;
 • формування фінансових звітів;
 • синхронізація з 1С.

6.

Управління запасами

Підсистема дозволяє організувати облік матеріалів та отримувати достовірну інформацію про наявність матеріалів у відділеннях та складах медичної установи.

Підсистема надає наступні можливості:

 • облік постачальників;
 • облік договорів з постачальниками;
 • замовлення ТМЦ;
 • оприбуткування ТМЦ;
 • повернення ТМЦ;
 • замовлення підрозділів ЛПУ;
 • внутрішні переміщення;
 • списання ТМЦ;
 • управління складами (облік наявності препаратів і витратних матеріалів
 • автоматичний контроль термінів придатності, інвентаризації)

7.

Статистика

Модуль «Статистика» надає можливість оперативного доступ до управлінських звітів та звітів медичної статистики.

Підсистема надає наступні можливості:

 • формування внутрішніх статистичних звітів;
 • формування звітів для служби державної статистики;

 

Результати впровадження МІС для медичних установ

 • Ефективне управління ЛПУ завдяки забезпеченню керівництва лікарні актуальною і достовірною інформацією про стан здоров'я населення, що обслуговується;
 • Збільшення часу лікаря на виконання його професійних обов’язків за рахунок полегшення і скорочення рутинної роботи лікарів та медичного персоналу;
 • Скорочення термінів обстежень та лікування, зниження рівня витрат на обслуговування пацієнта завдяки збереженню всієї необхідної інформації в єдиній базі ЛПУ;
 • Забезпечення надійності зберігання та безпеки передачі медичної інформації за рахунок використання шифрування інформації при її передачі та збереженні її в захищеному середовищі;
 • Оптимізація оперативного управління установою.