Новини

!!!Сформовано нові сертифікати АЦСК
Шановні клієнти! Повідомляємо, що з метою забезпечення безперервного надання послуг ЕЦП...
28.09.2018
АЦСК акредитовано за новими форматами
У зв’язку з набуттям чинності норматисного акту "Про затвердження вимог...
01.11.2016
Всі новини
Документаріум

Успішно пройшла тестування з інформаційно-телекомунікаційною системою «СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ версія 2.0».

ОПИС:

Інформаційна система "Документаріум" є комплексним програмним рішенням спрямованим на максимальну оптимізацію та автоматизацію процесу діловодства.

Програмний продукт призначений для автоматизації всіх бізнес-процесів документообігу на підприємствах, установах і організаціях будь якого напрямку діяльності. ІС «Документаріум» складається з декількох підсистем, які для кожного підприємства можуть бути налаштовані з урахуванням специфіки роботи конкретного підприємства, установи, організації. «Документаріум» підтримує можливість ведення різних видів документів, їх тематик, для подальшої класифікації. Підтримується ведення окремих журналів документів з індивідуальними правилами нумерації в рамках кожного журналу, ведення контролю виконавчої дисципліни та ознайомленням з документами.

МЕТА ВПРОВАДЖЕННЯ:

Метою створення та впровадження Системи електронного документообігу є підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів, які виконують наступні завдання:

•реєстрація вхідної, внутрішньої, вихідної кореспонденції;
•контроль за виконанням доручень/завдань;
•передача на ознайомлення документів в різні структурні підрозділи;
•фіксування факту ознайомлення;
•швидкий пошук документів, формування звітної інформації;
•створення проектів документів, їх узгодження та підписання.

ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ:

Використання системи дозволить:

•прискорити рух документів по установі;
•гарантувати своєчасний розгляд документів;
•забезпечити ефективний контроль виконання документів та прийняття управлінських рішень;
•підвищити ефективність роботи як окремих чиновників, так і установи в цілому;
•знизити витрати на копіювання, передачу та збереження множини копій паперових документів;
•підвищити обґрунтованість рішень, що приймаються завдяки представленню виконавцю максимально повної документальної бази.

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ:

•Реєстрація вхідних, внутрішніх та вихідних;
•Створення завдань/резолюцій та передача їх на виконання;
•Передача на ознайомлення документів в підрозділи, співробітникам, фіксування ознайомлення;
•Формування друкованих форм для журналів, реєстраційних карток;
•Пошук документів за допомогою фільтрації;
•Отримання оперативної, статистичної та аналітичної інформації у вигляді електронних та друкованих звітів;
•Підписання завдань/резолюцій, внутрішніх, вихідних документів за допомогою ЕЦП.